Văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Giải đáp một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện FATCA tại Việt Nam
Về việc / trích yếu

Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) đã bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2014. Kể từ ngày 01/7/2014, các tổ chức tài chính đã đăng ký mã GIIN với Cục thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) phải thực hiện nghĩa vụ xây dựng quy trình và thực hiện rà soát các tài khoản phải báo cáo của Hoa Kỳ và bắt đầu thực hiện khấu trừ đối với các chủ tài khoản chống đối và các tổ chức tài chính nước ngoài không tuân thủ FATCA.

Ngày ban hành 04/03/2015
Loại văn bản
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 2320 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết

Trong thời gian qua, các tổ chức tài chính (TCTC) tại Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, triển khai các nội dung của Đạo luật FATCA theo các văn bản số 1118/TTGSNH7 ngày 24/4/2014 về việc một số hướng dẫn liên quan đến việc tuân thủ FATCA và văn bản số 1818/TTGSNH7 ngày 23/6/2014 về việc thực hiện một số nội dung về FATCA. Trên cơ sở những nội dung trao đổi thắc mắc của các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm tại buổi Tọa đàm về FATCA  ngày 14/01/2015, Cục Phòng, chống rửa tiền đã rà soát các quy định tại các văn bản có liên quan và giải đáp các TCTC về các vướng mắc trong quá trình thực thi yêu cầu của FATCA như sau:

 

TT

Câu hỏi

Trả lời

1

Đơn vị chúng tôi đã đăng ký mã GIIN, để đảm bảo tuân thủ tại thời điểm báo cáo Quý I/2015 trong khi IGA chưa được ký kết thì đơn vị chúng tôi phải gửi báo cáo cho IRS hay cho NHNN?

Dự đoán thời điểm ký kết IGA là lúc nào?

Tiến trình đàm phán IGA giữa Chính phủ Việt Nam với Hoa Kỳ đã đạt được những thỏa thuận chung cơ bản. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị và hoàn tất các nội dung liên quan để ký kết IGA trong Quý I/2015. Ngân hàng Nhà nước đã có hướng dẫn về việc báo cáo tại công văn số 1818/TTGSNH7 ngày 23/6/2014 về việc thực hiện một số nội dung về FATCA.

2

Nếu chưa ký IGA, IRS yêu cầu cung cấp thông tin sẽ gửi yêu cầu qua NHNN hay gửi thẳng cho TCTD?

Nếu gửi thẳng, TCTD có thể trả lời trực tiếp IRS hay vẫn trả lời qua NHNN?

Đề nghị tham chiếu nội dung trả lời câu hỏi 1 và tham khảo thêm công văn số 1818/TTGSNH7 ngày 23/6/2014 về việc thực hiện một số nội dung về FATCA

3

- Mẫu 8966 sẽ được sử dụng để báo cáo mỗi tài khoản điền 1 mẫu 8966 có đúng không?

- Có 2 hình thức báo cáo cho IRS là qua đường bưu điện và qua kết nối điện tử. Vậy TCTD báo cáo qua kênh nào?

- Việc PFFI báo cáo tới IRS sẽ vi phạm quy định bảo mật thông tin quốc gia của Việt Nam. Vậy, TCTD nên thực hiện như thế nào?

- Mẫu 8966 được sử dụng để báo cáo cho từng khách hàng phải báo cáo.

- Hình thức báo cáo qua đường bưu điện chỉ áp dụng đối với các TCTC có số lượng báo cáo <250 báo cáo. Tuy nhiên, do Việt Nam đang đàm phán ký kết IGA mô hình 1B với Hoa Kỳ, do vậy các TCTC tại Việt Nam sẽ thực hiện báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam (dự kiến là Ngân hàng Nhà nước). Ngân hàng Nhà nước sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với việc thực hiện báo cáo này.

4

- Nếu đến 31/3/2015, Việt Nam vẫn chưa ký IGA, theo quy định của FATCA, các TCTC có phải báo cáo cho Hoa Kỳ?

- Trường hợp TCTC không có khách hàng nào thuộc diện phải báo cáo theo FATCA, thì đến 31/3/2015 có phải báo cáo với nội dung là “tổ chức tài chính đã tiến hành rà soát khách hàng theo yêu cầu của FATCA, tuy nhiên không có khách hàng nào của TCTC thuộc diện phải báo cáo theo FATCA”

Đề nghị tham chiếu nội dung trả lời câu 1.

5

- Thế nào là tài khoản mở mới? khách hàng đã có tài khoản nhưng tình trạng không hoạt động, bây giờ đến kích hoạt tài khoản thì có coi là mở mới không?

- Hoặc khách hàng có tài khoản đã bị đóng tại ngân hàng giờ đến mở mới thì được coi là khách hàng cũ hay mới?

- Khách hàng chống đối thì có mở tài khoản cho khách hàng hay không?

- Thế nào là tổ chức hoạt động ở Mỹ hoặc tổ chức hoạt động theo sự điều chỉnh của luật Mỹ?

- Khách hàng mới là khách hàng lần đầu đến mở tài khoản hoặc thực hiện giao dịch tại TCTC

- FATCA không có quy định cấm TCTC mở và duy trì tài khoản cho khách hàng chống đối. Tuy nhiên, TCTC phải có trách nhiệm cung cấp thông tin về khách hàng chống đối. Trong thời hạn 2 năm, nếu khách hàng vẫn không hợp tác và không cung cấp thông tin theo yêu cầu của TCTC thì TCTC phải xem xét đóng tài khoản của khách hàng chống đối.

6

- Trong quá trình rà soát đối với tổ chức có số dư vượt quá 250.000 USD tại thời điểm 30/6/2014 có phát sinh trường hợp: trên Giấy phép đầu tư của khách hàng đó thể hiện nhà đầu tư có địa chỉ tại Mỹ, trong trường hợp này thì quy trình rà soát như thế nào, có cần phải yêu cầu khách hàng điền vào biểu mẫu W-8BEN E hay không?

- Khách hàng thuộc đối tượng phải điền Form W-8BEN E thì có thuộc đối tượng báo cáo không?

- Mẫu W-8BEN E được sử dụng cho các tổ chức nước ngoài (mà không phải là tổ chức Hoa Kỳ, hợp danh ủy thác nước ngoài, chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế…) để xác định trạng thái nước ngoài của tổ chức đó. TCTC có thể xem thêm về mẫu W-8BEN E và hướng dẫn điền mẫu W-8BEN E theo đường link sau:http://apps.irs.gov/app/picklist/list/formsPublications.html

Trường hợp qua rà soát TCTC xác định có tổ chức có nhà đầu tư địa chỉ Hoa Kỳ trên giấy phép đầu tư, TCTC cần xác định loại hình tổ chức như: tổ chức đó có phải là tổ chức Hoa Kỳ …  để yêu cầu khách hàng điền mẫu phù hợp. Nếu tổ chức này không phải là tổ chức Hoa Kỳ, không phải là chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế… (theo hướng dẫn mẫu W-8BEN E), TCTC có thể yêu cầu khách hàng điền mẫu W-8BEN E.

- Khách hàng thuộc đối tượng điền mẫu W-8BEN E có thể là đối tượng báo cáo theo FATCA nếu tổ chức này là một NFFE bị động và có người kiểm soát tổ chức là công dân hoặc đối tượng cư trú Hoa Kỳ.

7

- Đề nghị giải thích rõ hơn tại Slide 15 về “số dư tài khoảngộp”.

- Tại Slide 05: số dư tài khoản tiền gửi không vượt quá 50.000 USD là có tính VND quy đổi không?

- Tại Slide 21: Tiêu chí xác định người kiểm soát của tài khoản đối với khách hàng tổ chức như thế nào?

- Số dư tài khoản gộp là tổng số dư của các tài khoản tài chính do một khách hàng nắm giữ tại TCTC. Các tài khoản có đơn vị tiền tệ khác nhau sẽ được quy đổi ra đô la Mỹ (USD) và số dư nêu ở đây là tổng số dư trên các tài khoản sau khi đã quy đổi ra USD.

8

Đề nghị giải thích rõ về Hợp đồng bảo hiểm có giá trị tiền mặt, Hợp đồng bảo hiểm niên kim?

- Thuật ngữ “Hợp đồng Bảo hiểm Giá trị Giải ước” có nghĩa là một Hợp đồng bảo hiểm (không tính đến hợp đồng tái bảo hiểm bồi thường giữa hai công ty bảo hiểm) mà có giá trị tiền mặt lớn hơn 50.000 đô la Mỹ.

- Thuật ngữ “Hợp đồng niên kim” có nghĩa là một hợp đồng theo đó bên bảo hiểm đồng ý trả một khoản tiền tính trong một giai đoạn được xác định hoàn toàn hoặc một phần theo tuổi thọ của một hoặc nhiều cá nhân, khoản tiền này được trả toàn bộ một lần hoặc nhiều lần

9

Định nghĩa tổ chức phi tài chính nước ngoài chủ động?

Một “Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài Chủ động” nghĩa là bất kỳ Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài nào đáp ứng bất kỳ một trong các tiêu chí sau đây:

- Dưới 50% tổng thu nhập của Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài của năm dương lịch liền kề hay của kỳ hạn báo cáo thích hợp khác là thu nhập gián tiếp và dưới 50% tài sản do Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài nắm giữ trong năm dương lịch liền kề hoặc kỳ hạn báo cáo thích hợp khác là tài sản được sử dụng để tạo ra thu nhập bị động.

- Cổ phiếu của Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài được giao dịch thường xuyên trên thị trường chứng khoán có tổ chức hoặc Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài là một Thực thể liên quan của một Thực thể có cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức.

- Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài được thành lập trên Lãnh thổ Hoa Kỳ và tất cả người sở hữu của tổ chức đó được coi như là đối tượng cư trú trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

- Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài là một chính phủ (không phải chính phủ Hoa Kỳ), một phân khu chính trị của chính phủ đó (để tránh nhầm lẫn, bao gồm bang, tỉnh, hạt, hoặc thành phố), hoặc cơ quan công quyền thực hiện chức năng của chính phủ đó hoặc phân khu chính trị, một chính phủ của một vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, một tổ chức quốc tế, một ngân hàng phát hành trung ương không phải là Hoa Kỳ, hoặc một Thực thể được sở hữu toàn bộ bởi một hoặc nhiều đối tượng nêu trên.

- Trên thực tế là các hoạt động của Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài bao gồm nắm giữ (toàn bộ hoặc một phần) cổ phiếu lưu hành của, hoặc cung cấp tài chính và dịch vụ cho một hoặc nhiều công ty con tham gia giao dịch hoặc kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh của một Tổ chức Tài chính, ngoại trừ trường hợp một Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài không đủ điều kiện nếu Thực thể đó hoạt động (hoặc giữ vai trò) như là một quỹ đầu tư, ví dụ như quỹ đầu tư riêng lẻ (PE), quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ mua lại bằng vốn vay (LBO), hoặc bất kỳ công cụ đầu tư nào có mục đích mua lại hoặc đầu tư với mục đích mua hoặc tài trợ cấp vốn cho các công ty và sau đó nắm giữ cổ phần của những công ty đó như là tài sản vốn nhằm mục đích đầu tư.

- Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài vẫn chưa vận hành một hoạt động kinh doanh và trước đó chưa có lịch sử hoạt động, nhưng đang đầu tư vốn vào các tài sản với mục đích hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh của Tổ chức Tài chính, với điều kiện là Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài đó vẫn chưa đạt yêu cầu để được loại trừ vào thời điểm sau mốc 24 tháng kể từ ngày thành lập Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài đó.

- Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài không phải một Tổ chức tài chính trong vòng năm năm trở lại đây, và đang trong quá trình thanh lí tài sản của mình hoặc đang tái cơ cấu với mục đích tiếp tục hoặc bắt đầu lại hoạt động, hoạt động kinh doanh này khác với hoạt động của một tổ chức tài chính.

- Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài chủ yếu tham gia các giao dịch cấp vốn và phòng vệ rủi ro với, hoặc cho, các Thực thể liên quan không phải là Tổ chức Tài chính, và không cung cấp vốn hoặc thực hiện phòng vệ rủi ro cho bất kỳ thực thể nào mà không phải là Thực thể liên quan, với điều kiện là nhóm bao gồm các Thực thể liên quan đó chủ yếu thực hiện hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh của một Tổ chức tài chính.

- Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài là một “Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài ngoại trừ” như được mô tả trong Quy định liên quan của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

- Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

+ Được thành lập và hoạt động theo quy định của vùng lãnh thổ tài phán cư trú chỉ phục vụ cho mục đích tôn giáo, từ thiện, khoa học, nghệ thuật, văn hóa, thể thao, hoặc giáo dục; hoặc được thành lập và hoạt động tại vùng lãnh thổ tài phán cư trú và là một tổ chức nghề nghiệp, hội doanh nghiệp, phòng thương mại, tổ chức lao động, tổ chức nông nghiệp hoặc làm vườn, hội đoàn dân sự hoặc một tổ chức hoạt động chỉ vì mục tiêu thúc đẩy phúc lợi xã hội;

+ Được miễn thuế thu nhập trong vùng lãnh thổ tài phán cư trú;

+ Không có cổ đông hoặc thành viên có quyền hoặc có lợi ích đối với thu nhập hoặc tài sản của Thực thể đó;

+ Luật áp dụng cho Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài của vùng lãnh thổ tài phán cư trú hoặc hồ sơ thành lập Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài không cho phép thu nhập hay tài sản bất kỳ của NFFE đó được phân chia cho, hoặc phục vụ lợi ích của một cá nhân hoặc Thực thể phi từ thiện nếu không phải là phục vụ cho việc thực hiện cho các hoạt động từ thiện của Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài đó, hoặc các khoản chi phí hợp lí cho các dịch vụ đã cung cấp, hoặc như các khoản thanh toán theo giá trị thị trường hợp lý của tài sản mà NFFE đã mua;

+ Luật áp dụng cho Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài của vùng lãnh thổ tài phán cư trú hoặc hồ sơ thành lập Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài yêu cầu, khi thanh lí và giải thể của Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài, tất cả tài sản được phân bổ cho một cơ quan nhà nước hoặc tổ chức phi lợi nhuận khác, hoặc sung công cho chính phủ tại vùng lãnh thổ tài phán cư trú của Tổ chức Phi Tài chính Nước ngoài hoặc bất kỳ phân khu chính trị trực thuộc.

10

Thời điểm xác định tài khoản mới đối với tổ chức? (có phải là tài khoản mới từ ngày 1/7/2014?)

Tài khoản của tổ chức là tài khoản mới nếu tài khoản này được mở từ ngày 01/7/2014. Trường hợp Chính phủ Việt Nam ký kết IGA với Chính phủ Hoa Kỳ thời điểm xác định tài khoản mới của tổ chức sẽ được xác định riêng theo thỏa thuận giữa 2 chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ.

11

Thời điểm báo cáo đối với tài khoản cá nhân mới là 30/6/2015, đối với tài khoản tổ chức mới là 31/12/2015 có đúng không?

Thời điểm 30/6/2015 là thời điểm hoàn tất việc rà soát đối với tài khoản cá nhân mới; thời điểm 31/12/2015 là thời điểm hoàn tất việc rà soát đối với tài khoản tổ chức mới.

Thời điểm báo cáo đầu tiên cho IRS (theo thỏa thuận FFI) là ngày 31/3/2015 (báo cáo thông tin cho năm 2014). Trường hợp Chính phủ Việt Nam ký kết IGA với Chính phủ Hoa Kỳ, thời điểm báo cáo sẽ được xác định riêng theo thỏa thuận giữa 2 chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ.

12

Về dấu hiệu Mỹ: Công ty XNK của Việt Nam có giao dịch với công ty Mỹ định kỳ vẫn chuyển tiền qua lại với công ty Mỹ thì công ty XNK này có phải báo cáo?

Đối với khách hàng là tổ chức mà không phải là tổ chức Hoa Kỳ: chỉ báo cáo khi tổ chức đó là một tổ chức phi tài chính nước ngoài bị động và có cổ đông sở hữu ít nhất 10% cổ phiếu của tổ chức là người Hoa Kỳ.

13

Đề nghị giải thích rõ thêm về nội dung báo cáo tại thời điểm 31/3/2015?

Nội dung báo cáo tại thời điểm 31/3/2015 bao gồm:

- Tên chủ tài khoản (đối với tổ chức phi tài chính nước ngoài bị động, yêu cầu tên của tất cả cổ đông chính Hoa Kỳ)

- Mã số thuế tại Hoa Kỳ (TIN) của chủ tài khoản Hoa Kỳ (đối với tổ chức phi tài chính nước ngoài bị động chỉ yêu cầu TIN của các cổ đông chính Hoa Kỳ)

- Địa chỉ chủ tài khoản ( đối với tổ chức phi tài chính nước ngoài bị động yêu cầu địa chỉ của các cổ đông chính Hoa Kỳ)

- Số tài khoản hoặc giá trị (bao gồm, trong trường hợp của một hợp đồng bảo hiểm Giá trị giải ước hoặc Hợp đồng niên kim, là giá trị tiền mặt/giải ước hoặc giá trị hoàn lại) vào thời điểm cuối năm dương lịch hoặc kỳ báo cáo phù hợp hoặc ngay trước khi đóng, nếu tài khoản bị đóng trong năm đấy.

- Tên và số nhận dạng của các Tổ chức tài chính báo cáo theo FATCA

- Số dư hoặc giá trị tài khoản (bao gồm cả các tài khoản chống đối).

14

Hiện nay, ngân hàng thương mại đang triển khai rà soát khách hàng hiện tại theo thời điểm chốt 30/6/2014. Nếu Việt Nam ký IGA trong năm 2015 thì việc rà soát phải thực hiện lại theo thời điểm chốt số liệu là ngày ký IGA. Vậy, theo NHNN, các ngân hàng thương mại có nên thực hiện rà soát khách hàng hiện tại ngay tại thời điểm này không?

TCTC đã đăng ký và được cấp mã GIIN có nghĩa là đã tham gia vào thỏa thuận FFI với IRS. Do vậy, TCTC phải thực hiện rà soát khách hàng và các nghĩa vụ khác theo yêu cầu của FATCA theo thỏa thuận FFI.

Sau khi Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ hoàn tất ký kết IGA, Ngân hàng Nhà nước sẽ có hướng dẫn cụ thể triển khai thực hiện FATCA. Tuy nhiên, những nghĩa vụ thực hiện FATCA theo IGA hay theo thỏa thuận FFI về cơ bản không có nhiều khác biệt. TCTC hiện đã triển khai thực hiện nghĩa vụ FATCA theo thỏa thuận FFI sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong quá trình tiếp tục triển khai thực hiện FATCA theo IGA.

15

Để có thể hướng dẫn khách hàng điền vào mẫu W-9, W-8BEN và W-8BEN E, kính mong sự hỗ trợ hiểu và bản dịch sang tiếng Việt từ những bản này?

Đề nghị các TCTC chủ động nghiên cứu tài liệu về FATCA được đăng tải công khai trên trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ

16

Đề xuất NHNN hỗ trợ ngân hàng thương mại về tài liệu quy trình thực hiện, đặc biệt là các khái niệm có liên quan cần giải thích rõ?

Các khái niệm có liên quan đã được đăng tải trên website của IRS, đề nghị các TCTC chủ động nghiên cứu tài liệu về FATCA được đăng tải công khai trên website này.

17

Các TCTC có được phép thực hiện khấu trừ đối với:

1) Các tổ chức không tuân thủ?

2) Các tài khoản chống đối?

Hiện tại các TCTC tại Việt Nam chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện khấu trừ theo FATCA. Do vậy, nếu phát sinh trường hợp cụ thể về trách nhiệm khấu trừ của TCTC, TCTC phải có báo cáo cụ thể gửi Ngân hàng Nhà nước để được hướng dẫn thực hiện. Đề nghị tham khảo thêm công văn số 1818/TTGSNH7 ngày 23/6/2014 về việc thực hiện một số nội dung về FATCA.

 

Ghi chú:

- FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ

- IRS (U.S. Internal Revenue Service): Sở thuế vụ Hoa Kỳ

- IGA (Intergovernmental Agreement): Hiệp định liên chính phủ giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ quốc gia đối tác để triển khai thực hiện FATCA

- FFI (Foreign Financial Institution): Tổ chức tài chính nước ngoài

- GIIN (Global Intermediary Identification Number): Mã số nhận dạng trung gian toàn cầu

- PE (Private Equity Fund): Quỹ đầu tư riêng lẻ

- LBO (Leveraged Buyout Fund): Quỹ mua lại bằng vốn vay

- NFFE (Non-Financial Foreign Entity): Tổ chức phi tài chính nước ngoài

Cục PCRT
 
Nguồn: Website NHNN

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 298 /QĐ-KHH ngày 10 /4 /2013 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên trang Thông tin điện tử...

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1794
  • Tháng hiện tại: 66703
  • Tổng lượt truy cập: 3071585

Liên kết Website