HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/11/2018 10:45 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHÉP VÀ THÀNH LẬP HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
STT Tên quy trình thủ tục hành chính Mã hiệu
1 Quy trình Cấp giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ cho tổ chức tín dụng QT.CN42.P05.25
2 Quy trình Gia hạn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần QT.CN42.P05.28
3 Quy trình Chấp thuận thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần QT.CN42.P05.29
4 Quy trình Chấp thuận sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép đối với Ngân hàng thương mại cổ phần (không bao gồm Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) QT.CN42.P05.30
5 Quy trình Chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng giám đốc của Ngân hàng thương mại cổ phần. QT.CN42.P05.31
5.1 Lý lịch cá nhân Phuluc.CN42.P05.31.01
5.2 Bảng kê khai người có liên quan Phuluc.CN42.P05.31.02
6 Quy trình Chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần QT.CN42.P05.32
6.1 Đơn đề nghị mua cổ phần Phuluc.CN42.P05.32.01
7 Quy trình Chấp thuận việc mua lại cổ phần làm giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần QT.CN42.P05.33
8 Quy trình Chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần QT.CN42.P05.34
8.1 Bản kê khai người có liên quan Phuluc.CN42.P05.34.01
9 Quy trình Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QT.CN42.P05.36
10 Quy trình Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại. QT.CN42.P05.37
11 Quy trình Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại. QT.CN42.P05.38
12 Quy trình Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại. QT.CN42.P05.40
13 Quy trình Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại QT.CN42.P05.41
14 Quy trình Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch QT.CN42.P05.42
15 Quy trình Thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần QT.CN42.P05.47
16 Quy trình Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phần QT.CN42.P05.48
18 Quy trình Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần QT.CN42.P05.49
17 Quy trình Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước của công ty tài chính cổ phần QT.CN42.P05.50
18 Quy trình Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của công ty tài chính cổ phần QT.CN42.P05.51
19 Quy trình Thay đổi tên của công ty cho thuê tài chính cổ phần  QT.CN42.P05.52
20 Quy trình Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần QT.CN42.P05.53
21 Quy trình Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cho thuê tài chính cổ phần QT.CN42.P05.54
22 Quy trình Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần QT.CN42.P05.55
23 Quy trình Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần QT.CN42.P05.56
24 Quy trình Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn trong công ty cho thuê tài chính cổ phần QT.CN42.P05.57
25 Quy trình Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính cổ phần QT.CN42.P05.58
26 Quy trình Đăng ký mở phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng QT.CN42.P05.59
26.1 Đăng ký mở phòng giao dịch  Phuluc.CN42.P05.59.01
27 Quy trình Mở thêm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ QT.CN42.P05.60
27.1 Đăng ký đề nghị mở chi nhánh  Phuluc.CN42.P05.60.01
28 Quy trình Thay đổi địa điểm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố QT.CN42.P05.61
29 Quy trình Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ QT.CN42.P05.62
29.1 Văn bản đăng ký  Phuluc.CN42.P05.62.01
30 Quy trình Mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ QT.CN42.P05.63
30.1 Văn bản đăng ký  Phuluc.CN42.P05.63.01
31 Quy trình xác nhận đủ điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện QT.CN42.P05.66
32 Quy trình xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm trên địa bàn QT.CN42.P05.67
33 Quy trình tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện QT.CN42.P05.68
34 Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QT.CN42.P05.69
34.1 Đơn đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô  Phuluc.CN42.P05.69.01
35.2 Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô  Phuluc.CN42.P05.69.02
36 Quy trình Khai trương hoạt động trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô QT.CN42.P05.70
37 Quy trình hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô QT.CN42.P05.71
38 Quy trình thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã do thay đổi địa giới hành chính của ngân hàng hợp tác xã QT.CN42.P05.72
39 Quy trình thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã QT.CN42.P05.73
40 Quy trình khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã QT.CN42.P05.74
41 Quy trình thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ngân hàng hợp tác xã QT.CN42.P05.75


Ý kiến bạn đọc

 

Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Việt Nam:  Ngày 06/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam - Ngân hàng của Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Sự kiện trọng đại này đã mở đầu cho một thời kỳ lịch sử vẻ vang...

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 1814
  • Tháng hiện tại: 68693
  • Tổng lượt truy cập: 3252020

Liên kết Website