Bản cam kết Không phân biệt đối xử

Đăng lúc: Thứ tư - 08/08/2018 03:36 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                                                                         Khánh Hòa, ngày     tháng 8 năm 2018
BẢN CAM KẾT
Không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch trong thủ tục
hành chính, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng
Thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thụ hưởng chính sách, thực hiện quyền bình đẳng, minh bạch quyền và nghĩa vụ của các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa cam kết:
1. Đảm bảo không phân biệt đối xử, bình đẳng, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính
- Niêm yết công khai, đầy đủ thông tin về các thủ tục hành chính (TTHC) trên Trang điện tử của chi nhánh và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, gồm: danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, tên thủ tục, cấp thẩm quyền giải quyết, thành phần hồ sơ và số lượng mỗi loại, số bộ hồ sơ phải nộp, thời hạn giải quyết và trả kết quả, mức phí và lệ phí thực hiện thủ tục (nếu có), các biểu mẫu TTHC, cách thức thực hiện TTHC.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh là đầu mối liên hệ duy nhất (một cửa) khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết TTHC tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh.
- Bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết TTHC có phẩm chất, đạo đức tốt, văn hóa giao tiếp chuẩn mực, đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực phù hợp. Thực hiện đúng quy định của pháp luật khi giải quyết TTHC; nhiệt tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp một cách đầy đủ, rõ ràng, chính xác; đảm bảo minh bạch, khách quan, kịp thời; tận tụy, trách nhiệm, công tâm, chu đáo, đúng pháp luật, đúng hẹn trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.
- Công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý; duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008; quan tâm ứng dụng các tiến bộ khoa học, giải pháp công nghệ thông tin.
 2. Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng
- Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho doanh nghiệp bằng cách xây dựng môi trường tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
 - Đẩy mạnh Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, tăng cường đối thoại trực tiếp để giải đáp vướng mắc, thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho người dân, doanh nghiệp.
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách, chương trình tín dụng của Chính phủ, NHNN Việt Nam để người dân, doanh nghiệp nắm và hiểu rõ.
- Chỉ đạo các Chi nhánh Tổ chức tín dụng trên địa bàn đối xử bình đẳng, hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi người dân, doanh nghiệp đều được tiếp cận dịch vụ ngân hàng, cụ thể:
+ Thường xuyên cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay; công khai thủ tục cho vay, lãi suất, biểu phí dịch vụ...
+ Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại gắn với đảm bảo an toàn an ninh mạng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng các dịch vụ công, chi trả các chương trình an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác nộp thuế điện tử…
- Triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Ngân hàng Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-KHH ngày 27/6/2018 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa./.
 
GIÁM ĐỐC (đã ký)

Link Bản cam kết không phân biệt đối xử
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Việt Nam:  Ngày 06/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam - Ngân hàng của Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Sự kiện trọng đại này đã mở đầu cho một thời kỳ lịch sử vẻ vang...

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 164
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 146
  • Hôm nay: 3559
  • Tháng hiện tại: 72687
  • Tổng lượt truy cập: 3256014

Liên kết Website