Công bố Hệ thống quản lý chất lượng

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/12/2018 03:54 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA
Số: 221/QĐ-KHH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 30 tháng 11 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng 
phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 
GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA
 
Căn cứ Quyết định số 1692/QĐ-NHNN ngày 08/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-KHH ngày 10/9/2014 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, áp dụng có hiệu lực;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Chánh Thanh tra, giám sát, các Trưởng phòng chuyên môn và Ban chỉ đạo ISO thuộc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
Như Điều 3;
Thống đốc NHNN;
Văn phòng NHNN;
Lưu: VT, Thư ký ISO.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Hoài Chiểu

Tải file Quyết định
Từ khóa:

thông báo

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Ban biên tập trang Thông tin điện tử

Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hoà được Kiện toàn theo Quyết định số 43/QĐ-KHH ngày 29/3/2018, bao gồm:1. Ông Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Ban biên tập2. Ông Đỗ Trọng Thảo, Phó giám đốc, Phó trưởng Ban biên tập3. Bà Huỳnh Thị Kim...

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 63
  • Khách viếng thăm: 20
  • Máy chủ tìm kiếm: 43
  • Hôm nay: 3976
  • Tháng hiện tại: 73104
  • Tổng lượt truy cập: 3256431

Liên kết Website