HOẠT ĐỘNG QTDND

Đăng lúc: Thứ hai - 04/06/2018 23:43 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HOẠT ĐỘNG QTDND
STT Tên quy trình thủ tục hành chính Mã hiệu
1 Quy trình Chấp thuận thay đổi giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.01
1.1 Văn bản chấp thuận Phuluc.CN42.P05.01.01
2 Quy trình Cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.02
2.1 Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Phuluc.CN42.P05.02.01
2.2 Đơn đề nghị tham gia thành viên (đối với cá nhân) Phuluc.CN42.P05.02.02A
2.3 Đơn đề nghị tham gia thành viên (đối với hộ gia đình) Phuluc.CN42.P05.02.02B
2.4 Đơn đề nghị tham gia thành viên (đối với pháp nhân) Phuluc.CN42.P05.02.03
2.5 Sơ yếu lý lịch Phuluc.CN42.P05.02.04
2.6 Báo cáo khả năng tài chính tham gia góp vốn QTDND đối với pháp nhân Phuluc.CN42.P05.02.05
2.7 Giấy phép Phuluc.CN42.P05.02.06
3 Quy trình Cấp lại hoặc đổi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân (trường hợp quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép) QT.CN42.P05.03
3.1 Đơn đề nghị Phuluc.CN42.P05.03.01
4 Quy trình Chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Ngân hàng Hợp tác xã QT.CN42.P05.04
4.1 Đơn đề nghị Phuluc.CN42.P05.04.01
4.2 Văn bản xác nhận Phuluc.CN42.P05.04.02
5 Quy trình Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Ngân hàng hợp tác xã QT.CN42.P05.05
5.1 Đơn đề nghị Phuluc.CN42.P05.05.01
6 Quy trình Chấp thuận mở phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.06
7 Quy trình Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.07
8 Quy trình Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.08
9 Quy trình Chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt kế hoạch của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.09
9.1 Văn bản chấp thuận Phuluc.CN42.P05.09.01
10 Quy trình Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.10
11 Quy trình Chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.11
12 Quy trình Chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.12
13 Quy trình Chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.13
14 Quy trình Chấp thuận thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.14
14.1 Văn bản chấp thuận Phuluc.CN42.P05.14.01
15 Quy trình Chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.15
15.1 Văn bản chấp thuận Phuluc.CN42.P05.15.01
16 Quy trình Chia quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.16
16.1 Giấy phép Phuluc.CN42.P05.16.01
17 Quy trình Tách quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.17
17.1 Giấy phép Phuluc.CN42.P05.17.01
18 Quy trình Hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.18
19 Quy trình Sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.19
19.1 Giấy phép Phuluc.CN42.P05.19.01
20 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp chia tách quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.20
21 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.21
22 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.22
23 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị phá sản QT.CN42.P05.23
24 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân giải thể tự nguyện theo nghị quyết của đại hội thành viên QT.CN42.P05.24


Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 298 /QĐ-KHH ngày 10 /4 /2013 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 1. Quy chế này quy định về việc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên trang Thông tin điện tử...

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 169
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 151
  • Hôm nay: 4209
  • Tháng hiện tại: 73337
  • Tổng lượt truy cập: 3256664

Liên kết Website