HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG KHÁNH HÒA THÁNG 4/2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/05/2014 05:40 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
1. Lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng
1.1. Lãi suất huy động
- Lãi suất huy động VND hiện phổ biến ở mức 0,8%-1%/năm đối với kỳ hạn dưới 1 tháng, 5,5%-6%/năm kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng, kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng khoảng 6,3%-7,7%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 7,3%-8,5%/năm;
- Lãi suất huy động USD: 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức.
1.2. Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay VND các đối tượng ưu tiên: 7%-8%/năm;
Một số NHTM áp dụng lãi suất cho vay VND đối với một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả ở mức thấp 4,7%- 6%/năm.
- Lãi suất cho vay VND lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác
Ngân hàng thương mại Nhà nước: ngắn hạn ở mức 8,5%- 10%/năm, trung dài hạn ở mức 9,5%-12,5%/năm,
Ngân hàng thương mại cổ phần: ngắn hạn ở mức mức 9%- 12%/năm, trung dài hạn ở mức 11%-12,5%/năm.
- Lãi suất cho vay USD ở mức 2,5% -5%/năm đối với ngắn hạn; 5,5% -7%/năm đối với trung và dài hạn.
2. Huy động vốn
Đến cuối tháng 4/2014, tổng vốn huy động toàn tỉnh đạt 37.183 tỷ đồng; so đầu tháng tăng 334 tỷ đồng với tỷ lệ 0,9%; so đầu năm tăng 1.652 tỷ đồng với 4,65% (đến ngày 29/4/2014, tổng phương tiện thanh toán cả nước tăng 4,31%, huy động vốn tăng 3,39% so với cuối năm 2013).
Cơ cấu vốn huy động so với đầu năm:                              Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu

30/4/2014 31/12/2013 Tăng trưởng
Số tuyệt đối Tỷ lệ %
Tổng vốn huy động 37.183 35.532 1.652 4,65%
   Theo nguồn tiền gửi        
- Tiền gửi tiết kiệm từ dân cư 28.921 26.639 2.282 8,57%
- Tiền gửi tổ chức kinh tế 8.089 8.484              - 395 -4,65%
- Tiền gửi khác               173 408             - 235 -57.72%
   Theo loại tiền        
- Bằng đồng Việt Nam          35.501 33.585 1.917 5,71%
- Bằng ngoại tệ và vàng 1.682 1.947 - 265 -13,6%
Theo thị phần        
- Khối NH TMNN 18.944 18.514                430 2,32%
- Khối NHTMCP, LD, QTD 18.239 17.018 1.222 7,17%
 
3. Hoạt động tín dụng
Đến cuối tháng 4/2014, tổng dư nợ cho vay đạt 27.078 tỷ đồng, so đầu năm tăng 1.136 tỷ đồng với 4,38% (đến 28/4/2014, dư nợ cả nước tăng 1,4%), trong đó, bằng VND tăng 730 tỷ đồng với 3,32%, bằng ngoại tệ tăng 406 tỷ đồng với 10,36%. Doanh số cho vay 4 tháng đạt 17.900 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ.
Cơ cấu tín dụng so với đầu năm:                                           Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu

30/4/2014

31/12/2013

Tăng trưởng

Số tuyệt đối Tỷ lệ %
Tổng dư nợ 27.078 25.942 1.136 4,38%
   Theo loại tiền:        
   - Dư nợ VND 22.758 22.028                 730 3,31%
   - Dư nợ ngoại tệ 4.320 3.914                 406 10,36%
   Theo loại hình TCTD        
- Khối TMNN 17.720 17.697                   23 0,13%
- Khối TMCP, LD, QTD 9.358 8.245 1.113 13,5%
* Dư nợ cho vay tập trung cho vay các đối tượng ưu tiên
Đến ngày 30/4/2014, tổng dư nợ cho vay các đối tượng ưu tiên đạt 12.533 tỷ đồng, chiếm 46,3% dư nợ.
- Cho vay phục vụ xuất khẩu: dư nợ đạt 2.827 tỷ đồng, chiếm 10,53% dư nợ,  so đầu năm tăng 20 tỷ đồng với 0,7%.
- Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa: dư nợ 5.950 tỷ đồng, chiếm 26,17% dư nợ, so đầu năm giảm 142 tỷ đồng với 2,3%.
- Cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn: dư nợ đạt 3.756 tỷ đồng, chiếm 14,35% dư nợ; so đầu năm tăng 406 tỷ đồng với 12,12%.
4. Kết quả thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn của TCTD
* Giảm lãi suất cho vay: Bốn tháng đầu năm, các chi nhánh TCTD đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay (về mức tối đa 13%/năm) cho 2.691 lượt khách hàng với dư nợ được điều chỉnh là 2.868 tỷ đồng. Trong đó có 2.320 lượt khách hàng cá nhân, hộ gia đình với dư nợ 811 tỷ đồng.
Toàn tỉnh, tỷ lệ dư nợ có lãi suất từ 11%/năm trở xuống chiếm tỷ trọng 72,23% trong tổng dư nợ, từ 9% trở xuống chiếm 46,80%. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh có tỷ lệ dư nợ có lãi suất từ 11% trở xuống chiếm 75,38%, từ 9% trở xuống chiếm 49,76%.
Tỷ trọng dư nợ cho vay theo lãi suất
Chỉ tiêu 31/12/2013 31/01/2014 31/3/2014 30/4/2014
Tỷ trọng  cho vay LS từ 13% trở xuống trên tổng dư nợ  89,57% 90,8% 90,43% 92,05%
Tỷ trọng  cho vay LS từ 11% trở xuống trên tổng dư nợ 65,9% 66,8% 67,44% 72,23%
Tỷ trọng  cho vay LS từ 9% trở xuống trên tổng dư nợ 39,1% 38,22% 39,63% 46,80%
 
* Cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi: 4 tháng đầu năm, các chi nhánh TCTD  trên địa bàn đã cơ cấu nợ cho 12 khách hàng với số tiền 6.215 triệu đồng, miễn giảm lãi vay 4 khách hàng với số tiền 2.844 triệu đồng. Hiện nay, hầu hết các TCTD đều đang triển khai các gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng với lãi suất ưu đãi, các chi nhánh TCTD đã giải ngân được 2.467 tỷ đồng cho 219 khách hàng, dư nợ 3.963 tỷ đồng.
* Cho vay hỗ trợ mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 của Chính phủ: đến ngày 10/5/2014, đã nhận 277 hồ sơ, giải ngân cho 264 khách hàng với dư nợ 68.830 triệu đồng; (Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang giải ngân 222 hồ sơ với dư nợ 58.255 triệu đồng, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khánh Hòa giải ngân 7 hồ sơ với 1.753 triệu đồng, CN NH Đầu tư Khánh Hòa giải ngân 15 hồ sơ với 3.060 triệu đồng, CN NH Nông nghiệp Khánh Hòa giải ngân 14 hồ sơ với 4.066 triệu đồng, CN NHNT Cam Ranh giải ngân 6 hồ sơ với 1.666 triệu đồng).
1.5. Thị trường vàng và ngoại tệ
- Tỷ giá mua và bán ngoại tệ: Tỷ giá USD/VND trong tháng 4 ổn định, giá bán ra duy trì ở mức 21.120 đồng/USD. Hiện tỷ giá mua vào bán ra ngày 12/5/2014 là 21.060đ - 21.120đ/USD. Bốn tháng đầu năm 2014, doanh số mua ngoại tệ từ khách hàng là 316 triệu USD, doanh số bán cho khách hàng là 71 triệu USD, trong đó bán tiền mặt cho khách hàng 3,2 triệu USD.
 - Giá vàng: Tháng 4/2014, giá vàng biến động theo sự thay đổi của giá vàng thế giới, bình quân so với tháng 3/2014 giảm 52.400đ/chỉ (3.557.800đ- 3.610.200 đ/chỉ). Giá vàng SJC (bán ra) ngày 12/5/2014 là 3.562.000 đ/chỉ.
4 tháng đầu năm 2014, các điểm giao dịch vàng miếng đã mua được 22.885 lượng vàng (tương đương 816 tỷ đồng) và bán 22.334 lượng vàng (tương đương 792 tỷ đồng). Đến cuối tháng 4/2014, đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho 16 đơn vị.
6. Hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân: đến 30/4/2014, tổng vốn huy động của các QTD đạt 87.444 triệu đồng; so với đầu tháng tăng 2.201 triệu đồng với 2,58%; so với đầu năm tăng 17.324 triệu đồng với 24,71%. Tổng dư nợ cho vay đạt 57.169 triệu đồng, so với đầu tháng giảm 125 triệu đồng với 0,22%; so với đầu năm giảm 805 triệu đồng với 1,39%.
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Ban biên tập trang Thông tin điện tử

Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hoà được Kiện toàn theo Quyết định số 43/QĐ-KHH ngày 29/3/2018, bao gồm:1. Ông Nguyễn Hoài Chiểu, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Ban biên tập2. Ông Đỗ Trọng Thảo, Phó giám đốc, Phó trưởng Ban biên tập3. Bà Huỳnh Thị Kim...

Đăng nhập

Thông tin khác

Lịch tiếp công dân
Cải cách hành chính
Số điện thoại đường dây nóng 0258.3.827.161 và 0258.3.822.157
Lịch sử tiền Việt Nam
Nhận biết tiền giả
Hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thủ tục hành chính dịch vụ công.
Hệ thống Máy POS, ATM

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 2359
  • Tháng hiện tại: 34479
  • Tổng lượt truy cập: 2508198

Liên kết Website