Khắc phục hậu quả bảo số 12

HOẠT ĐỘNG QTDND

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/01/2015 08:43 - Người đăng bài viết: NHNN-KH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HOẠT ĐỘNG QTDND
STT Tên quy trình thủ tục hành chính Mã hiệu
1 Quy trình Chấp thuận thay đổi giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.01
1.1 Văn bản chấp thuận Phuluc.CN42.P05.01.01
2 Quy trình Cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.02
2.1 Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân Phuluc.CN42.P05.02.01
2.2 Đơn đề nghị tham gia thành viên (đối với cá nhân) Phuluc.CN42.P05.02.02A
2.3 Đơn đề nghị tham gia thành viên (đối với hộ gia đình) Phuluc.CN42.P05.02.02B
2.4 Đơn đề nghị tham gia thành viên (đối với pháp nhân) Phuluc.CN42.P05.02.03
2.5 Sơ yếu lý lịch Phuluc.CN42.P05.02.04
2.6 Báo cáo khả năng tài chính tham gia góp vốn QTDND đối với pháp nhân Phuluc.CN42.P05.02.05
2.7 Giấy phép Phuluc.CN42.P05.02.06
3 Quy trình Cấp lại hoặc đổi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân (trường hợp quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép) QT.CN42.P05.03
3.1 Đơn đề nghị Phuluc.CN42.P05.03.01
4 Quy trình Chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Ngân hàng Hợp tác xã QT.CN42.P05.04
4.1 Đơn đề nghị Phuluc.CN42.P05.04.01
4.2 Văn bản xác nhận Phuluc.CN42.P05.04.02
5 Quy trình Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Ngân hàng hợp tác xã QT.CN42.P05.05
5.1 Đơn đề nghị Phuluc.CN42.P05.05.01
6 Quy trình Chấp thuận mở phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.06
7 Quy trình Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.07
8 Quy trình Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.08
9 Quy trình Chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt kế hoạch của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.09
9.1 Văn bản chấp thuận Phuluc.CN42.P05.09.01
10 Quy trình Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.10
11 Quy trình Chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.11
12 Quy trình Chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.12
13 Quy trình Chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.13
14 Quy trình Chấp thuận thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.14
14.1 Văn bản chấp thuận Phuluc.CN42.P05.14.01
15 Quy trình Chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.15
15.1 Văn bản chấp thuận Phuluc.CN42.P05.15.01
16 Quy trình Chia quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.16
16.1 Giấy phép Phuluc.CN42.P05.16.01
17 Quy trình Tách quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.17
17.1 Giấy phép Phuluc.CN42.P05.17.01
18 Quy trình Hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.18
19 Quy trình Sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.19
19.1 Giấy phép Phuluc.CN42.P05.19.01
20 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp chia tách quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.20
21 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.21
22 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân QT.CN42.P05.22
23 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị phá sản QT.CN42.P05.23
24 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân giải thể tự nguyện theo nghị quyết của đại hội thành viên QT.CN42.P05.24


Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Việt Nam:  Ngày 06/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam - Ngân hàng của Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Sự kiện trọng đại này đã mở đầu cho một thời kỳ lịch sử vẻ vang...

Đăng nhập

Thông tin khác

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 1812
  • Tháng hiện tại: 45753
  • Tổng lượt truy cập: 2024339

Liên kết Website

Doanh nghiệp và Ngân hàng

Kết nối Doanh nghiệp và Ngân hàng