STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 3681/KH-UBND 16/04/2020 Triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2 02/2020/TT-NHNN 30/03/2020 Hướng dẫn hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa
3 120/KHH-THNSKSNB 06/02/2020 V/v triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch nCoV
4 479/NHNN-VP 31/01/2020 V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra
5 34/2019/QĐ-TTg 18/12/2019 Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ
6 88/2019/NĐ-CP 02/12/2019 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
7 903/KHH-THNSKSNB 19/11/2019 Triển khai Quyết định số 2415/QĐ-NHNN và Quyết định số 2416/QĐ-NHNN
8 2415/QĐ-NHNN 18/11/2019 Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014
9 2416/QĐ-NHNN 18/11/2019 Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016
10 02/CT-NHNN 15/11/2019 Về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng
11 82/2019/TT-BTC 15/11/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 về hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
12 170/QĐ-KHH 14/10/2019 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
13 681/KH-KHH 27/08/2019 Kế hoạch của Ngân hàng Khánh Hòa triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030
14 06/2019/TT-NHNN 26/06/2019 Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
15 05/2019/TT-NHNN 24/06/2019 Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN VN ban hành, liên tịch ban hành
16 724/QĐ-NHNN 08/04/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
17 166/KH-KHH 01/03/2019 Triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
18 34/QĐ-NHNN 07/01/2019 Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
19 48/2018/TT-NHNN 31/12/2018 Thông tư quy định về tiền gửi tiết kiệm
20 1731/QĐ-NHNN 31/08/2018 Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
21 107/QĐ-KHH 27/06/2018 Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Ngân hàng Khánh Hòa góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển năm 2018 và những năm tiếp theo thực hiện NQ19, NQ35
22 1355/QĐ-NHNN 28/06/2016 Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016 - 217, định hướng đến năm 202 thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ
23 80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
24 20/2014/TT-BTTTT 05/12/2014 Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
25 72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
26 310/BTTTT-ƯDCNTT 10/02/2012 Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
27 24/2011/TT-BTTTT 20/09/2011 Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
28 2132/BTTTT-VNCERT 18/07/2011 Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử
29 19/2011/TT-BTTTT 01/07/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
30 1790/BTTTT-VNCERT 20/06/2011 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử
31 43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
32 01/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
33 26/2009/TT-BTTTT 31/07/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
34 1654/BTTTT-UDCNTT 27/05/2008 Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (Cổng thông tin điện tử)
35 64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước CHÍNH PHỦ
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây