Văn bản theo chủ đề: HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QT.CN42.P04.02 21/01/2019 Quy trình Xác nhận đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)
2 QT.CN42.P04.03 21/01/2019 Quy trình Xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)
3 QT.CN42.P04.04 21/01/2019 Quy trình Cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào.
4 QT.CN42.P04.05 21/01/2019 Quy trình Cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài
5 QT.CN42.P04.06 20/03/2019 Quy trình chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ/ đăng ký thay đổi, bổ sung, gia hạn đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế
6 QT.CN42.P04.07 21/01/2019 Quy trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
7 QT.CN42.P04.08 21/01/2019 Quy trình đề nghị cấp/ điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài.
8 QT.CN42.P04.09 05/02/2020 Quy trình đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
9 QT.CN42.P04.11 20/03/2019 Quy trình Cấp giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ
10 QT.CN42.P04.12 20/03/2019 Quy trình Chấp thuận tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ /chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ
11 QT.CN42.P04.13 21/01/2019 Quy trình Cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia
12 QT.CN42.P04.14 21/01/2019 Đề nghị chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
13 QT.CN42.P04.15 21/01/2019 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
14 QT.CN42.P04.17 21/01/2019 Quy trình Điều chỉnh Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
15 QT.CN42.P04.18 21/01/2019 Quy trình Gia hạn Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
16 QT.CN42.P04.19 21/01/2019 Quy trình Cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoà
17 QT.CN42.P04.20 21/01/2019 Quy trình Cấp lại Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
18 QT.CN42.P04.21 21/01/2019 Quy trình Đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
19 QT.CN42.P04.22 21/01/2019 Quy trình Đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
20 QT.CN42.P04.23 21/01/2019 Quy trình xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động nhà đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng
21 QT.CN42.P04.24 21/01/2019 Quy trình xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng
22 QT.CN42.P04.25 01/02/2019 Quy trình xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
23 QT.CN42.P04.26 01/02/2019 Quy trình xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
24 QT.CN42.P04.27 21/01/2019 Quy trình cấp giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp kinh doanh casino
25 QT.CN42.P04.28 21/01/2019 Quy trình cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (Đối với doanh nghiệp kinh doanh casino)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây