Văn bản theo chủ đề: HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QT.CN42.P05.25 15/01/2019 Quy trình Cấp giấy phép hoạt động môi giới tiền tệ cho tổ chức tín dụng
2 QT.CN42.P05.28 15/01/2019 Quy trình Gia hạn hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần
3 QT.CN42.P05.29 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần
4 QT.CN42.P05.30 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép đối với Ngân hàng thương mại cổ phần (không bao gồm Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ)
5 QT.CN42.P05.31 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng giám đốc của Ngân hàng thương mại cổ phần.
6 QT.CN42.P05.32 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần
7 QT.CN42.P05.33 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận việc mua lại cổ phần làm giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần
8 QT.CN42.P05.34 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần
9 QT.CN42.P05.36 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
10 QT.CN42.P05.37 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại.
11 QT.CN42.P05.38 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mại.
12 QT.CN42.P05.40 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại.
13 QT.CN42.P05.41 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại
14 QT.CN42.P05.42 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch
15 QT.CN42.P05.47 18/01/2019 Quy trình Thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời hạn hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần
16 QT.CN42.P05.48 18/01/2019 Quy trình Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phần
17 QT.CN42.P05.49 18/01/2019 Quy trình Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần
18 QT.CN42.P05.50 18/01/2019 Quy trình Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước của công ty tài chính cổ phần
19 QT.CN42.P05.51 04/05/2018 Quy trình thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của công ty tài chính cổ phần
20 QT.CN42.P05.52 18/01/2019 Quy trình Thay đổi tên của công ty cho thuê tài chính cổ phần
21 QT.CN42.P05.53 18/01/2019 Quy trình Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần
22 QT.CN42.P05.54 18/01/2019 Quy trình Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty cho thuê tài chính cổ phần
23 QT.CN42.P05.55 18/01/2019 Quy trình Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động của công ty cho thuê tài chính cổ phần
24 QT.CN42.P05.56 18/01/2019 Quy trình Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần
25 QT.CN42.P05.57 18/01/2019 Quy trình Thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn trong công ty cho thuê tài chính cổ phần
26 QT.CN42.P05.58 18/01/2019 Quy trình Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của công ty cho thuê tài chính cổ phần
27 QT.CN42.P05.60 18/01/2019 Quy trình Mở thêm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
28 QT.CN42.P05.61 18/01/2019 Quy trình Thay đổi địa điểm chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố
29 QT.CN42.P05.62 18/01/2019 Quy trình Thay đổi tên chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
30 QT.CN42.P05.63 18/01/2019 Quy trình Mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ
31 QT.CN42.P05.66 18/01/2019 Quy trình xác nhận đủ điều kiện khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện
32 QT.CN42.P05.67 18/01/2019 Quy trình xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm trên địa bàn
33 QT.CN42.P05.68 18/01/2019 Quy trình tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện
34 QT.CN42.P05.69 18/01/2019 Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô có địa bàn hoạt động trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
35 QT.CN42.P05.70 18/01/2019 Quy trình Khai trương hoạt động trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô
36 QT.CN42.P05.71 18/01/2019 Quy trình hoạt động tại địa điểm mới trụ sở chính của tổ chức tài chính vi mô
37 QT.CN42.P05.81 26/02/2019 Quy trình thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh do thay đổi địa giới hành chính của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
38 QT.CN42.P05.82 26/02/2019 Quy trình thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
39 QT.CN42.P05.83 26/02/2019 Quy trình tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây