Văn bản theo chủ đề: HOẠT ĐỘNG QTDND

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QT.CN42.P05.72 18/01/2019 Quy trình thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã do thay đổi địa giới hành chính của ngân hàng hợp tác xã
2 QT.CN42.P05.73 18/01/2019 Quy trình thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã
3 QT.CN42.P05.74 18/01/2019 Quy trình khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã
4 QT.CN42.P05.75 18/01/2019 Quy trình thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ngân hàng hợp tác xã
5 QT.CN42.P05.01 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân
6 QT.CN42.P05.02 21/01/2019 Quy trình Cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
7 QT.CN42.P05.03 21/01/2019 Quy trình Cấp lại hoặc đổi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân (trường hợp quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép)
8 QT.CN42.P05.04 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Ngân hàng Hợp tác xã
9 QT.CN42.P05.05 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Ngân hàng hợp tác xã
10 QT.CN42.P05.06 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận mở phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân
11 QT.CN42.P05.07 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân
12 QT.CN42.P05.08 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân
13 QT.CN42.P05.09 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt kế hoạch của quỹ tín dụng nhân dân
14 QT.CN42.P05.10 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân
15 QT.CN42.P05.11 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
16 QT.CN42.P05.12 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
17 QT.CN42.P05.13 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
18 QT.CN42.P05.14 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân
19 QT.CN42.P05.15 21/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân
20 QT.CN42.P05.16 21/01/2019 Quy trình Chia quỹ tín dụng nhân dân
21 QT.CN42.P05.17 21/01/2019 Quy trình Tách quỹ tín dụng nhân dân
22 QT.CN42.P05.18 21/01/2019 Quy trình Hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân
23 QT.CN42.P05.19 21/01/2019 Quy trình Sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân
24 QT.CN42.P05.20 21/01/2019 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp chia tách quỹ tín dụng nhân dân
25 QT.CN42.P05.21 21/01/2019 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân
26 QT.CN42.P05.22 21/01/2019 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân
27 QT.CN42.P05.23 21/01/2019 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị phá sản
28 QT.CN42.P05.24 21/01/2019 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp quỹ tín dụng nhân dân giải thể tự nguyện theo nghị quyết của đại hội thành viên
29 QT.CN42.P05.76 14/09/2018 Quy trình chấp thuận QTDND tạm ngưng hoạt động kinh doanh từ 5 ngày làm việc trở lên
30 QT.CN42.P05.77 14/09/2018 Quy trình khai trương hoạt động PGD của QTDND
31 QT.CN42.P05.78 14/09/2018 Quy trình chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD của QTDND
32 QT.CN42.P05.79 14/09/2018 Quy trình chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm của QTDND
33 QT.CN42.P05.80 14/09/2018 Quy trình thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây