Quy trình Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân

Quy trình Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân

Số kí hiệu QT.CN42.P05.10
Ngày ban hành 20/01/2019
Thể loại HOẠT ĐỘNG QTDND
Lĩnh vực Tiền tệ Ngân hàng
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Hoài Chiểu

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "HOẠT ĐỘNG QTDND"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
QT.CN42.P05.72 17/01/2019 Quy trình thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã do thay đổi địa giới hành chính của ngân hàng hợp tác xã
QT.CN42.P05.73 17/01/2019 Quy trình thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã
QT.CN42.P05.74 17/01/2019 Quy trình khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hợp tác xã
QT.CN42.P05.75 17/01/2019 Quy trình thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ngân hàng hợp tác xã
QT.CN42.P05.01 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi giám đốc của quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.02 20/01/2019 Quy trình Cấp giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.03 20/01/2019 Quy trình Cấp lại hoặc đổi giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân (trường hợp quỹ tín dụng nhân dân mất hoặc hư hỏng giấy phép)
QT.CN42.P05.04 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận mở phòng giao dịch, Quỹ tiết kiệm của Ngân hàng Hợp tác xã
QT.CN42.P05.05 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của Ngân hàng hợp tác xã
QT.CN42.P05.06 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận mở phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.07 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm của quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.08 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.09 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận tăng, giảm vốn điều lệ vượt kế hoạch của quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.11 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi nội dung hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.12 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi phạm vi hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.13 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.14 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên hội đồng quản trị của quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.15 20/01/2019 Quy trình Chấp thuận thay đổi Trưởng ban kiểm soát, các thành viên ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.16 20/01/2019 Quy trình Chia quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.17 20/01/2019 Quy trình Tách quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.18 20/01/2019 Quy trình Hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.19 20/01/2019 Quy trình Sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.20 20/01/2019 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp chia tách quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.21 20/01/2019 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp hợp nhất quỹ tín dụng nhân dân
QT.CN42.P05.22 20/01/2019 Quy trình Thu hồi giấy phép trong trường hợp sáp nhập quỹ tín dụng nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây